Lektion tisdag 5/6

Här är Lavas sammanfattning av lektionen i tisdags!

Pass1: Novo -studerar själv

pass2: Idag pratade Jenny om frågor.

På svenska grammatik har olika sätt på frågor som:

1) Ja/Nej frågor (Kortsvar): börjar med verb.

OBS! vi måste att ställa frågetecken (?).

exempel:

              Är du trött?    – Nej

              Ringde du honom?    – Ja

2) Frågeords frågor: börjar med frågeord som:

PRONOMEN

Vad?                    Vad heter du?

Vem?               Vem är din lärare?

Vems?(genitiv)      Vems bok är det?

Vilken?            Vilken dag är det? (Vilken+en)

Vilket?            Vilket hus bor du?(Vilket+ett)

 Vilka?(plural)     Vilka språk talar du?

PLATS

Var?   (på en plats)     Var är du född?

Vart? (till en plats)        Vart går du?

Varifrån?

 (från en plats)  Varifrån går buss 34?

TID

När?         När har du semester?

Hur dags?

(Vilken tid) Hur dags ska vi äta middag?

Hur ofta?  Hur ofta går du på teater?

ANDRA FRÅGEORD

Varför?    Varför kommer inte bussen?

Hur?         Hur mår du?

Hur många?

Hur många syskon har du?

Hur mycket?

Hur mycket kostar glassen?

Hur gammal?

Hur gamla är dina barn?

Vi arbetar med (Undrar om) också: Det är indirekta frågor och mer artig du kan använda i mejl och arbetsannons

Jag undrar Var ……………… ?

                    När………………… ?

                   Hur……………….. ?

Exempel:

Jag undrar om jag får göra praktik hos er?

Jag undrar när jag börjar?

OBS!

I undrar om du kan ställa punkt eller frågetecken du kan välja.

Tillslut vi har en text handlar om (Mitt Jobb) vi skulle skriva frågor till texten.

Annonser

Lektion fredag 1/6

Här är Susans sammanfattning från fredags!

Pass 1: Jenny gav oss några tips om Hur man skriver ett mejl till de andra
Föräldrarna.
1- Föreslå (att ni ska samla ihop pengar)
2- Berätta (vad du tycker att ni ska köpa)
3- Argumentera (varför du tycker att ni ska köpa det)

Samt gav Jenny ett exempel på hur man skriver ett mejl tydlig och lätt att förstå.

Pass.2. vi studera nyheterna 8.sidor.se
Jenny skriver nyhetsrubriker på tavlan och eleverna  väljer det ämne som  passar  dem, diskuterar  med varandra och sedan förklara ämnet  till andra gruppen
Tack så mycket.

Lektion onsdag 30/5

Och här är Marwas sammanfattning från igår:

Idag pratade Jenny om textbindning och hur man kan variera sin text, t.ex. med konjunktioner och bisatsinledare.

Konjunktioner är ord och beskriver förhållandet mellan dem. Konjunktioner är oböjliga ord, som man använder för att binda samman ord eller grupper av ord. l visssa fall kan konjunktioner inlede meninger, men binder då ihop dessa med tidigare meningar.t.ex:

Kent har inga pengar. Han har inget snus.          
Kent har inga pengar och inget snus.       

Konjunktioner är: men-och-eller. Sen bad Jenny oss att öppna digital övning och titta på läsförståelse instruktion och förstå anvisningar : http://motmalet.nu/mot-malet-2/lasa/forsta-anvisningar/

Och så vi gjorde ett litet på konjunktioner

Lektion tisdag 29/5

Här är Mihos sammanfattning från i tisdags!

-Sammanfattning- 
 
Pass1: Novo -studerar själv
Pass2:Vi har gjort diktamen (Instruktion)och grammatik : imperativ
Instruktion är ofta utan subjekt och användar imperativ.
-När man kan använda Imperativ-
– säger till
-order
-instruktion
-bruksanvisning
                    -tydlig!
                    -kort!
                    -en sak i taget
1.Slutar på ”ar” i presens , slutar på ”a” i imperativ.
2.Slutar på ”er” i presens , slutar på konsonant i imperativ.
3.Verb är korta , slutar på vokal i imperativ.
4.Verb är oregelbundna och starka , slutar på konsonant eller vokal i imperativ.
(Om du tar bort -er eller -r från verb i presens, så får du imperativformen, t.ex. hoppar= hoppa!)

Lektion måndag 28/5

Här är Ziquans sammanfattning av gårdagens lektion!

Utbildning och arbete
Instruktioner——ge; ta/få
Yrke
Lärare
Läkare: Ger instruktion till patienter
Sjuksköterska: Ge instruktion till patient
Ta instruktion från läkare
Arbetslös: Tar instruktioner från arbetsförmedlingen
Jurist: Ger instruktioner till anställda
Tar instruktioner från chef
Ingenjör: Ger instruktion till kollegor
Ger instruktion till arkitekt
Administratör: Ta instruktion från chef
Snickare: Tar instruktion från chef/ kund
( Chef ➡ Medarbetare—Kollegor/Arbetskamrater)

ziquan bild

 

Faktatext 4

Här kommer ytterligare en faktatext, skriven av Letekidan, Munganga, Camille, Lava, Amir och Serela.

Svenska skolsystemet jämföra våras.

Trea olika saker  t ex:
1.Kostnad
2.Uniform
3.Vuxna utbildning
I Sverige den är gratis skolan,man kan studera förskolan till universitet. När som helst och om man vill. Det finns också fri biblioteket var kan man låna böcker också fri nät för forskning. Det är likadant i Frankrike. Men i Iran och Kongo skolan är inte gratis, den kostar mycket pengar, dessutom i Eritrea man betala bara från förskolan till gymnasiet.
Det finns inte skoluniform och det samma i Frankrike,man kan använda sina egna kläder. Men i Eritrea, Kongo och Iran de är skoluniform,män använda olika färger för olika nivåer.
Det finns även efter grundskolan komvux utbildning för vuxna,eleverna som fyller år 20 eller över för att de vill fortsätta studera till universitet. Men det finns inte sådan i Eritrea och Iran och även  i Kongo.

Faktatext 2

Här är en faktatext till:

Skolsystemet

Skolsystemet variera från ett land till ett annat.

 

–         Skoluniform

I Sverige finns det inte skoluniform det är likadant i Frankrike men i Syrien, Egypten, Ukraina och Japan där finns Skoluniform.

 

–         Obligatoriska skolor

I Sverige börjar elever Obligatorisk skola när de är sju år. Det är likadant i Frankrike, Ukraina och Japan men i Syrien och Egypten elever börjar när de är sex år.

–         Gratis Skolan

I Sverige är skolan gratis och det är likadant i Frankrike och Japan men i Egypten, Kongo skolan är inte gratis. I Ukraina föräldrarna måste betala får böcker, läraren och skolmaterialet.

–         Mat i skolan

I Sverige, Japan, Frankrike, Ukraina och Egypten finns det mat i skolor. Men i Syrien och Kongo där finns inte mat i skolor.

–         Hur lång tid elever stannar i Obligatoriska skolan?

I Sverige går elever till Obligatoriska skolan när de är mellan 6 och 16 år gammal och det likadant i Frankrike, Ukraina, Japan och Kongo . Men i Syrien och Egypten elever går till Obligatoriska skolan när de är 6 år gammal tills 18 år gammal.

 Grupp Nummer 5

–         Mariam

–         Yuliia

–         Celine

–         Zakaria

–         Isaac

–         Vitalii

Faktatexter om olika skolsystem

Text om skolsystem skriven av Ivano, Yuee, Alaa och Ziquan:

Skoluniform

I Sverige finns det inte skoluniform och det är likadant i Italien. I Kina finns det skoluniform för både pojkar och flickar.
Obligatorisk skola
Skolan är obligatorisk för alla barn mellan 7 och 16 i Sverige och Kina. I Italien är skolan obligatorisk mellan 6 och 16.
Modersmål
I Sverige, Kina och Italien pluggar alla barn sitt modersmål.
SFI
I Sverige finns det SFI som är gratis. I Italien finns inte SFI som är gratis men om du vill att plugga italienska du måste gå till en privat skola. Det finns inte SFI i Kina varken privat eller kommunal.

Lektion torsdag 24/5

Här är Célines sammanfattning (och Mariams bild!) från era aktiviteter igår:

I den första lektionen arbetade vi hemifrån med Novo om Skolan och Arbete. Jenny hade också bett att titta på videon om faktatexten.
I den andra lektionen fick Jenny ta hand om sin lilla pojke och arbetade vi ensam i classrummet. Oksana kom för att förklara arbetet.
Vi delade i fem grupper. Då började vi skriva en faktatext och jämförade våra skolsystem med det svenska. Vi änvande frågorna vi diskuterade i måndags. 
Eleverna måste skriva bara en text per grupp. 
Vi kommer att ha lite tid på morgon (fredagen) för att slutföra vår text.
 
Tack Mariam för fotot på frågorna !
dav