Schema vecka 4

Hej alla! Den här veckan jobbar vi med resor, och ni ska få berätta om en resa ni gjort, en resa ni skulle vilja göra och beskriva er favoritplats.
Veckans skrivuppgift är att skriva och berätta om dessa saker. Instruktion lägger jag på bloggen på onsdag!

Jag vill påminna er om att det är viktigt att ni kommer till skolan varje dag. Som ni vet så planerar jag för att varje dag ska innehålla aktiviteter som ska hjälpa er att utvecklas, och som ger er verktyg ni behöver för att klara veckans skriv/taluppgift och C-kursen med bra resultat.
De dagar du inte kan komma vill jag gärna att du mejlar mig och berättar varför du inte kan komma.

Digitalt material:

NOVO:

 • En resa (Resor)
 • Elsa berättar (Resor)
 • Vykort (Resor)
 • Ett mejl (Resor)

Måndag 21/1
Pass 1: Tänk, skriv och diskutera.

img_20190121_104620
Pass 2: Lyssna och läs: Att soffsurfa.

Tisdag 22/1
Pass 1: NOVO + digitalt material + skriv meningar om din favoritplats
Pass 2: Adjektiv: motsatser + komparation. Att soffsurfa: vokabulär och grammatik. 

Onsdag 23/1
Pass 1: Hörförståelse. Läsförståelse. Berätta om din favoritplats (tala + skriv).
Pass 2: Fortsättning: berätta om din favoritplats. Adjektiv.

Torsdag 24/1
Pass 1: NOVO + digitalt material + veckans skrivuppgift
Pass 2: Hörförståelse.  Att soffsurfa: vokabulär och grammatik. Adjektiv.

Fredag 25/1
Pass 1: Kahoot på veckans tema. Diktamen. Skriv ett brev.
Pass 2: Nyheter + diskussioner.

Annonser

Schema vecka 3

Glad måndag! Den här veckan ska vi jobba med vägbeskrivningar.
På fredag får ni göra en taluppgift där ni ger mig en vägbeskrivning från en plats till en annan. Platserna får ni veta på fredag, precis innan ni ska göra taluppgiften.
Ni ska inte göra taluppgiften hemma! 
Om du vill arbeta mer hemma, så är ett tips att skriva enkla vägbeskrivningar, t.ex. vägen mellan ditt hem och tunnelbanan eller tunnelbana och skolan.

Veckans digitala material är ganska många filmer, men nästan alla är korta. Försök hinna titta på alla under NOVO-tiden!

Digitalt material:

 

 • Instruktioner: 

https://www.youtube.com/watch?v=0zmUnYMQV_M&t=172s

 

 

NOVO:

 • I trafiken (Resor)
 • En karta (Resor)
 • Prepositioner (Bostad)

Måndag 14/1

Pass 1: Gruppsamtal + skriv gemensam ordlista
Pass 2: Gemensam ordlista + dialog Rivstart

Tisdag 8/1
Pass 1: NOVO + digitalt material
Pass 2: Hörövning. Instruktioner: språk och struktur. Grammatik: prepositioner + imperativ.

Onsdag 9/1
Pass 1: Läsförståelse artikel. Hörförståelse. Diktamen.
Pass 2: Pararbete: vägbeskrivning karta. Grammatik.

Torsdag 10/1
Pass 1: NOVO + digitalt material.
Pass 2: Utomhusaktivitet vägbeskrivning, ta en jacka så att du kan vara ute ca 20 minuter!

Fredag 11/1
Pass 1: Hörövningar. Litet tes: skriva + veckans vokabulär. Taluppgift: vägbeskrivning.
Pass 2: Nyheter och diskussioner

 

 

 

Schema vecka 2

Hej alla mina vänner! Nu är jag tillbaka på jobbet efter jul- och nyårsledigheten, och vi ska nu arbeta med tema resor i ett par veckor. Den här veckan fokuserar vi på transporter och kollektivtrafik som t.ex. tunnelbana, buss etc.

Veckans skrivuppgift är att skriva fördelar och nackdelar med olika färdmedel/transportmedel (t.ex. cykla, köra bil, promenera samt åka buss eller tunnelbana). Titta på den här filmen, så får du lära dig hur du ska göra när du skriver om fördelar och nackdelar:

NOVO:

 • Ord (Resor)
 • I trafiken (Resor)
 • Tidtabell (Resor)

Digitalt material:

 

 

Måndag 7/1
Pass 1:

Tänk, skriv, diskutera: img_20190107_104925

Pass 2: Dialoger, lyssna och öva uttal: Rivstart kapitel 9. Skillnaden går/åker.

Tisdag 8/1
Pass 1: NOVO + digitalt material
Pass 2: Fördelar och nackdelar: framför din åsikt. Övning: åka/gå. Vokabulär.

Onsdag 9/1
Pass 1: Hörövning. Här-hit, där-dit. Siffror som substantiv.
Pass 2:  Lyssna. Samtalsövningar.

Torsdag 10/1

Pass 1: NOVO + digitalt material. Skriv fördelar och nackdelar med olika färdmedel!
Pass 2: Läs: tidtabell. Partikelverb i temat. 

Fredag 11/1
Pass 1: Litet test på veckans tema!
Pass 2: Nyheter och gruppdiskussioner

Schema vecka 51

Den här veckan ska vi läsa en text om en av Sveriges mest berömda författare: Astrid Lindgren. Vi ska också arbeta med att skriva informella brev och att skriva meningar med två verb.

NOVO:

Digitalt material:

Måndag 17/12
Nivåtest i klassrummet! (läsa, skriva, höra och tala)

Tisdag 18/12
Pass 1: NOVO
Pass 2: Text: Astrid Lindgren. 

Onsdag 19/12
Pass 1: Hörövningar.
Pass 2: Gruppdiskussioner. Grammatik från texten om Astrid.

Torsdag 20/12
Pass 1: NOVO
Pass 2: Läsövningar. Övningar: två verb.

Fredag 21/12
Pass 1: Litet test på två verb. Pararbete med ordkort (ord från texten om Astrid Lindgren).
Pass 2: Uppföljning  och feedback nivåtest. Nyheter.

Schema vecka 50

Hej allesammans! Vi arbetar vidare med traditioner den här veckan, och fokus ligger på att skriva gemensamma texter om vårt studiebesök på Nordiska museet i fredags. Vi fortsätter även med verb och ordföljd.

NOVO:

 • Bisatser (Skola och arbete)
 • Bisatsinledare (Skola och arbete)

Digitalt material:

Måndag 10/12
Pass 1: 
Genomgång, frågor från museet. Återberättande text, struktur + gå igenom checklista för att skriva i grupp.
Pass 2: Skriv i grupp!

Tisdag 11/12
Pass 1: NOVO + digitalt material + arbeta med din taluppgift
Pass 2: Grammatik: övning omvänd ordföljd. Att-bisatser. 

Onsdag 12/12
Pass 1: Läsförståelse: varför firar vi lucia?
Pass 2: Kamratbedömning av grupptexter.

Torsdag 13/12
Pass 1: NOVO + digitalt material + gör din taluppgift hemma och mejla till mig!
Pass 2:  Läs feedback från era klasskompisar och komplettera era grupptexter. Tycker om/tycker att/tycker om att. 

Fredag 14/12
Pass 1: Skriv i grupp, sista korrigeringen. Felanalys av meningar från era olika texter.
Pass 2: Fika i klassrummet. Kahoot om tema traditioner och lucia. Litet test på verb + omvänd ordföljd. Hörövning.

Arbetsgrupper, skriva

ARBETSGRUPPER, ÅTERBERÄTTANDE TEXT om studiebesöket på Nordiska museet

Grupp 1: Salina, Rosette, Imtiaz, Vladislav, Uliana

Grupp 2: Rebecca, Wella, Dorina, Sheela, (Klaudia)

Grupp 3: Nelly, Amira, Souad, Fatoumata, Joy, (Anelle)

Grupp 4: Marinela, Maria, Sylvia, Ranj, Adama

Grupp 5: Liudmila, Aleksa, Jadranka, Hina, Samiksha

Grupp 6: Andreas, Richard, Josefa, Katarzyna, (Kate), (Fedaa)

Schema vecka 49

Hej allihopa! Nu ska vi arbeta med traditioner och högtider i ett par veckor!
På fredag ska vi på studiebesök till Nordiska museet och se på en utställning som heter Traditioner. Vi kommer att läsa texter om utställningen innan besöket, för att vi ska vara förberedda.

Vi samlas i skolan kl. 08.30 på fredag 7/12. Då får ni uppgifter av mig som ni ska göra på museet. Därefter åker vi tillsammans till museet. Ert material från studiebesöket ska ni sedan få skriva en text om nästa vecka. Ni ska skriva texten i grupp.

På torsdag 6/12 är du välkommen till klassrummet redan kl. 9.30 för att öva luciasångerna tillsammans med Slussgruppen!

Den här veckan har ni en taluppgift. Ni ska få berätta om någon ceremoni som du tycker om eller som är vanlig i ditt hemland.

NOVO:

 • Ordföljd med objekt (Köpa och beställa)
 • Hjälpverb (resor)
 • Perfekt (Skola och arbete)
 • Bisatser (Skola och arbete)
 • Bisatsinledare (Skola och arbete)

Digitalt material:

Filmer om bisatsinledare för dig som kommit lite längre i kursen:

 

Måndag 3/12
Pass 1: Dictogloss: förälskelse och förlovning.
Pass 2: Grammatik: verb.

Tisdag 4/12
Pass 1: NOVO + digitalt material + lyssna på luciasångerna!
Pass 2: Läsförståelse och grammatik. Skriv en kort sammanfattning av texten.

Onsdag 5/12
Pass 1: Övningar: omvänd ordföljd/bisatser. Hörövning.
Pass 2: Stationer. Diktamen.

Torsdag 6/12
Pass 1: NOVO + 09.30: Luciasångrep tillsammans med Sluss
Pass 2: Pardiktamen

Fredag 7/12
Pass 1 och 2: Samling i skolan, sedan studiebesök Nordiska museet! Ta med SL-kort!

Schema vecka 48

Glad måndag! Denna vecka är sista veckan på temat Hälsa och sjukvård, och vi ska arbeta med tema SOS. Vi ska också  jobba mer med verb.

NOVO:

 • Yrken i vården (Sjukvård och hälsa)
 • Tempus (Fritid)

Digitalt material:

 

 

Måndag 26/11
Pass 1: 
Gruppsamtal: 112. Diskutera situationer: när ska man ringa 112?
Pass 2: Text: Att ringa 112. Hörförståelse.

Tisdag 27/11
Pass 1: NOVO + digitalt material
Pass 2: Läs och diskutera SOS.

Onsdag 28/11
Pass 1: Uppföljning SOS. Grammatik: verb. Att skriva en sammanfattning.
Pass 2: Station: tal/uttal. 

Torsdag 29/11
Pass 1: NOVO + digitalt material + skriv en sammanfattning
Pass 2: Diktamen. Skriv + grammatik: verb. 

Fredag 30/11
Pass 1: Litet test på SOS + verb. Skriv frågor till Barbro.
Pass 2: Besök i klassrummet av Barbro!

 

Schema vecka 47

Hej alla, och tack för nivåtestet idag! Denna vecka ska vi arbeta med material från 1177 Vårdguiden. Ni ska få läsa information och göra en grupparbete under veckan. Varje grupp ska hålla en liten presentation för resten av klassen på fredag!

NOVO:

 • Ringa sjukvården
 • Hos läkaren
 • Jobba inom vården
 • Possessiva pronomen
 • Reflexiva pronomen

Digitalt material:

Måndag 19/11
Pass 1: Nivåtest skriva + läsa.
Pass 2: Nivåtest höra. Diskussioner i grupp.

Tisdag 20/11
Pass 1: NOVO + digitalt material
Pass 2:  Presentation 1177. Hörövning. Grammatik: perfekt.

Onsdag 21/11
Pass 1: Läsförståelse + diskussion: Fallbeskrivningar. Grammatik: reflexiva pronomen.
Pass 2: Station: tala. 

Torsdag 22/11
Pass 1: NOVO + tid för grupparbete!
Pass 2: Boka tid hos läkaren, dialoger. Läsa: statistik.

Fredag 23/11
Pass 1: Presentationer grupparbete: vård i Sverige.
Pass 2: Uppföljning av nivåtest. Skrivuppgift: respons på feedback.